Ok I take it back.

I fucking hate blitzball.

View text
 • #blitzball #ffx #final fantasy #x #WAKKA WAKKA WAKKA
 • 39 minutes ago
View photo
 • #gpoy
 • 1 hour ago
 • 1
View photo
 • 2 hours ago
 • 403
View photo
 • 2 hours ago
 • 28232
View photo
 • 2 hours ago
 • 17680
View photo
 • 2 hours ago
 • 58374
View photo
 • 2 hours ago
 • 1421
View photo
 • 2 hours ago
 • 541
View photo
 • 2 hours ago
 • 234
View photo
 • 2 hours ago
 • 32
View photo
 • 2 hours ago
 • 600
View photo
 • 2 hours ago
 • 119
View photo
 • 2 hours ago
 • 1166
View photo
 • 2 hours ago
 • 667
View photo
 • 2 hours ago
 • 4211
x